گرداندن سر مطهر فخرکاینات حضرت امام حسین (علیه السّلام) در کوفه

 پس از جسارت ابن زیاد (لعنه الله علیه) به سر مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) در مجلسی که ترتیب داده بود و توهین به خاندان رسالت و حضرت سیدالشه...