گزارش ویدیویی از دیدار تولیت حرم مطهر حسینی با نماینده واتیکان

ترجمه ویدیو:

تولیت حرم مطهر حسینی در جریان استقبال از هیأتی از واتیکان بر لزوم اتحاد ادیان و مراکز دینی و فرهنگی جهان در مقابله با تجاوز به مردم مظلوم فلسطین تاکید کردیم. وی همچنین از تایید واتیکان در کمک به تمام ملتهای مظلوم دنیا و لزوم استمرار تبادل فرهنگی بین همه ادیان برای خدمت به انسانها خبر داد.

نماینده واتیکان نیز با تشکر از استقبال گرم نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی الکربلایی و تولیت حرم مطهر حاج حسن رشید العباچی، از احساس آرامش خود پس از ورود به کربلای معلی و این مکان مقدس و دیدن زائران در حال نیایش با خدای خود خبر داد.

پیوست ها