جمع آوری بیش از هزار سند و مدرک در مورد جنایات داعش علیه مردم عراق در جریان سفر به استانهای بغداد و دیالی

مرکز امنیت فکری و فرهنگی بینه وابسته به آستان قدس حسینی از جمع آوری بیش از هزار سند و مدرک مربوط به جنایات گروهای القاعده و داعش در استانهای بغداد و دیالی خبر داد

شیخ علی القرعاوی مدیر این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم گفت : هیاتی از این مرکز در بازدید از استانهای بغداد و دیالی با عبدالاله النایلی رییس موسسه شهدا در عراق و همچنین زیدان خلف مشاور نخست وزیر در امور بشر دوستانه و مثنی التمیمی استاندار دیالی به طور جداگانه دیدار کردند.

وی تصریح کرد: هدف از این سفر و بازدیدهای مناطق مختلف جمع آوری داده ها و اسناد مربوط به مستندسازی جنایات گروه های القاعده و داعش علیه مردم عراق است.

وی ادامه داد: در این سفر بیش از هزار سند مربوط به جنایات این گروهها به دست آمد.

شایان ذکر است که کمیته‌ عالی مستندسازی جنایات القاعده و داعش وابسته به آستان قدس حسینی، تلاش می کند با به دست آوردن اسناد و مدارک، دایره المعارف بزرگ و مهمی را از جنایات علیه مردم عراق توسط گروههای القاعده و داعش تهیه نماید.

پیوست ها