مشارکت آستان قدس حسینی در نمایشگاه بین المللی کتاب عراق با چهارصد عنوان کتاب

بخش رسانه آستان قدس حسینی در سومین نمایشگاه بین المللی کتاب عراق شرکت نمود. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول واحد نمایشگاهها در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: آستان قدس حسینی با تالیفات و آثار سیزده بخش حرم مطهر با ارائه چهارصد عنوان در نمایشگاه شرکت کرد. 

سید علی مامیثه افزود: در کنار کتب دینی و مذهبی، برخی از کتابهای ویژه جوانان و عناوینی درخصوص میراث شهر کربلا در معرض نمایش گذاشته شده است. 

وی ادامه داد: آستان قدس حسینی تنها آستانی است که در این نمایشگاه شرکت نموده است و غرفه این آستان با استقبال رجال دین، اساتید و دانشجویان مواجه شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی