کمک دویست و سیزده میلیون دیناری دفتر مرجعیت عالی در کربلا به خانواده های نیازمند در دو ماه گذشته

دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظله العالی) از هزینه نمودن دویست و سیزده میلیون دینار جهت یاری به خانواده های نیازمند و مستضعف در دو ماه گذشته با رهنمود نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ سید کمال شبر مسئول توزیع مساعدتهای مالی و درمانی در دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی (مدّ ظله العالی) در کربلای معلی اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی روزانه در صحن مطهر حسینی از دهها نفر از شهروندان استقبال می نماییم و کمکهای مالی و درمانی و انسانی را به شهروندان از تمامی شهرهای عراق ارائه می نماییم.

وی افزود: در دو ماه صفر و ربیع الاول اسامی و اطلاعات کاملی از تمامی شهروندانی که مراجعه نمودند ثبت نمودیم و بعد به صورت کاملا مطلوب و رضایت بخش کمکهای مورد نیاز را ارائه نمودیم و در این دو ماه دویست و سیزده میلیون دینار به آن خانواده ها مساعدت نمودیم.

لازم به ذکر است که نمایندگی دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظله العالی) در آستان قدس حسینی در طول سال به خانواده های نیازمند خدمات و مساعدتهای درمانی و مالی ارائه می نماید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی