دعوت نماینده مرجعیت عالی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای بهره‌گیری از صحیفه سجادیه در پایان‌نامه‌ها و رساله های خود

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، روز دوشنبه ۲۴ محرم الحرام در سخنرانی افتتاحیه هشتمین همايش بين المللی «تراتیل سجادیه» در صحن شریف حسینی، از دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواست تا از «صحیفه سجادیه» در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی خود بهره گیرند. وی هم همچنین بر بهره مندی هر‌چه بیشتر از این کتاب ارزشمند در منابر حسینی و سخنرانیهای عمومی تاکید کرد.

نماینده مرجعیت عالی اظهار داشت: «از دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌خواهم تا مطالعات تحلیلی در باب دعاهای مهم امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه را به عنوان موضوعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی خود انتخاب نمایند۰»

وی افزود: «لازم است که امهات ادعیه تربیتی صحیح، در منابر حسینی و سخنرانیهای عمومی به کار گرفته شود. همچنین بهره‌مندی از آن در برخوردهای اجتماعی و اخلاقی و قرار دادن آن در برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی حائز اهمیت و ضروريست.»

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی