درمان رایگان ششصد و دوازده بیمار علی رغم هزینه های سنگین درمان ناباروری در طی یک ماه در بیمارستان سفیر الامام الحسین

مدیر بیمارستان سفیر الامام الحسین دکتر عامر کریم الشمری در گفتگو با سایت رسمی حرم اعلام کرد : این بیمارستان اخیراً با استقبال گسترده هموطنان از استانهای مختلف عراق مواجه شده است . مدیریت بیمارستان نیز توجه مضاعفی را برای خدمت رسانی به هموطنان مبذول می دارد .

وی افزود : مراجعه کنندگان به مرکز عبدالله الرضیع جهت درمان ناباروری به دو برابر افزایش یافته است و ما شاهد چنین آماری از سال 2016 تا سال 2022 نبوده ایم .

این مرکز در طی یک ماه گذشته به درمان رایگان ششصد و دوازده بیمار نابارور همت گماشته است.

همه مشاوره ها و خدمات پزشکی از جمله آزمایشات، عکسبرداری، سونوگرافی و لقاح مصنوعی که در مرکز عبدالله الرضیع صورت می پذیرد وابسته به بیمارستان سفیر الامام الحسین می باشد و به صورت رایگان برای هموطنان عزیز انجام می شود.

پیوست ها