سیصد میلیون دینار هزینه پرداختی آستان قدس حسینی برای درمان در ماه شعبان

آستان قدس حسینی اعلام کرد: بنا به دستور نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی، حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) مداوای بیش از چهارصد و سی بیمار از استانهای مختلف عراق را در ماه شعبان به عهده گرفت.

احمدرضا الخفاجی، هماهنگ کننده کل امور بشردوستانه در آستان قدس حسینی در مصاحبه با سایت رسمی آستان اظهار داشت: با دستور مستقیم شیخ عبدالمهدی الکربلایی، نماینده مرجعیت عالی پذیرای دهها درخواست از سوی بیماران از طریق شبکه های اجتماعی و غیره در استانهای مختلف عراق طی ماه شعبان بوده است.

وی گفت: سیصد بیمار در محل اقامه نماز شیخ الکربلایی در صحن مطهر حسینی پذیرش شدند و به همه نیازهای آنها شامل خدمات درمانی و مالی پاسخ داده شد و بیماران در بیمارستان تخصصی زین العابدین(علیه السلام) معالجه شدند.

الخفاجی ادامه داد: همچنین صد و سی بیمار دیگر پذیرش و در بنیاد بین المللی بیماریهای سرطانی وارث تحت درمان قرار گرفتند. همه این موارد با کمک هزینه آستان قدس حسینی انجام شد.

وی عنوان داشت: هزینه ها شامل کمکهای مالی و درمانی و انجام جراحیهای دقیق و سنگین به ارزش سیصد میلیون دینار عراقی بود.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی