شیخ عبدالمهدی کربلایی در مراسم افتتاحیه کارخانه داروسازی آستان قدس حسینی: امیدواریم درتولید دارو بتوانیم به سطح کیفیت جهانی وهمچنین به افزایش تولید دارو در داخل کشور دست یابیم

شیخ عبدالمهدی کربلایی در مراسم افتتاحیه کارخانه داروسازی آستان قدس حسینی: امیدواریم بتوانیم در تولید دارو به سطح کیفیت استانداردهای جهانی دست یابیم و تولید دارو در کشور افزایش یابد.

شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی آستان قدس حسینی و نماینده مرجعیت عالی در مراسم افتتاحیه کارخانه داروسازی «اروک» وابسته به آستان قدس حسینی در روز دوشنبه 28/3/2022 بر ضرورت تولید دارو با کیفیت بالا و در سطح استانداردهای جهانی تاکید نمودند و اظهار داشتند: شما را به تولید دارو در حد استانداردهای جهانی سفارش می کنیم تا بتوانیم اعتماد شهروندان و وزارت بهداشت را کسب نماییم و مستحکمتر گامهای بعدی را برداریم.

هدف ما و شما خدمت به کشورمان عراق است. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به اجرای مهمترین پروژه های خدمت رسانی به شهروندان اقدام می نماید و در آن راستا به تحقق خودکفایی در زمینه غذایی و دارویی اهتمام ورزیده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی