توزیع ششصد و پنجاه کپسول اکسیژن طبی رایگان بین بیمارستانها و شهروندان هنگام طوفان شن به همت آستان قدس حسینی

مدیریت کارخانه تولید اکسیژن طبی نبع الوارث وابسته به آستان قدس حسینی همزمان با وقوع طوفان شن به صورت آماده باش درآمده است و بیمارستانها و مراکز پزشکی و شهروندان را به این کپسولهای طبی مجهز نمود. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مدیریت کارخانه در این خصوص اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی تمامی نیروهای این کارخانه هنگام طوفان شن با تلاش و همت مضاعف به توزیع کپسولهای طبی در مراکز پزشکی شهر کربلا و شهرستانهای وابسته به استان کربلا و شهروندانی که به آلرژی و تنگی نفس و بیماریهای ریوی مبتلا هستند، همت گماشتند. 

لازم به ذکر است که کارخانه تولید اکسیژن طبی نبع الوارث آستان قدس حسینی در هر پیشامد اضطراری این ظرفیت را دارد که نیاز بیمارستانها و مراکز پزشکی را به کپسولهای اکسیژن طبی برطرف نماید.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی