اجرای پنجاه و هفت عمل جراحی رایگان در کنار ارائه خدمات پزشکی در ایام عرفه و عید قربان به همت بیمارستان سفیر الحسین (علیه السّلام)

مدیریت بیمارستان سفیر الحسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از ارائه خدمات رایگان در روز عرفه و ایام عید سعید قربان خبر داد. به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ در ایام عرفه و عید قربان به هزار و هفتاد و پنج نفر خدمات پزشکی ارائه گردید و نوزده عمل جراحی اورژانسی از تعداد پنجاه و هفت عمل جراحی، در کنار ارائه خدمات آزمایشگاهی و سونوگرافی و سی تی اسکن صورت پذیرفت.

پیوست ها