آغاز ساخت و تجهیز مرکز درمان مبتلایان به کرونا در استان دیوانیه

آستان قدس حسینی اولین گامهای ساخت مرکز درمانی مبتلایان به کرونا را در استان دیوانیه آغاز کرد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ این اقدام با هدف حمایت و پشتیبانی وزارت بهداشت عراق جهت رویارویی با بیماری کرونا صورت می گیرد.

دکتر ستار الساعدی ناظر بر پروژه های پزشکی آستان قدس حسینی در این باره اظهار داشت: همزمان با انتشار ویروس کرونا در کشور عراق، هیأتی از آستان قدس حسینی جهت احداث مرکز درمانی به استان دیوانیه سفر کرد و هماهنگیهای لازم در این خصوص صورت پذیرفت.

وی افزود: تاکنون آستان قدس حسینی چهار مرکز درمانی مبتلایان به کرونا را احداث نموده است و شش مرکز در استانهای مختلف کشور عراق دست احداث است.

دکتر لمیاء الحسناوی مدیر اداره بهداشت استان دیوانیه در این خصوص اظهار داشت: با شیوع بیماری واگیردار کرونا و افزایش تعداد بیماران و تکمیل ظرفیت تختهای بیمارستانهای این استان جهت درمان بیماران، از آستان قدس حسینی درخواست کردیم که به احداث مرکز درمانی اقدام نماید. مرکز در حال احداث ظرفیت شصت تا صد تخت را دارا می باشد و در زمینی به مساحت هزار و پانصد متر مربع در حال احداث است.

لازم به ذکر است که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته این مرکز در مدت زمان یک ماه به اتمام خواهد رسید.

پیوست ها