برگزاری همایش بین المللی تراتیل سجادیه در سالروز شهادت حضرت امام سجاد (علیه السّلام)

کمیته برگزاری همایش بین المللی تراتیل سجادیه از شرکت شخصیتهای دینی و اجتماعی و رسانه ای از مذاهب و طوایف کشورهای مختلف در این همایش خبر داد. سید افضل الشامی رئیس کمیته برگزاری این همایش در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: ششمین همایش بین المللی تراتیل سجادیه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام سجاد (علیه السّلام) در روز دوشنبه 23/9/2019 به مدت سه روز برگزار خواهد شد.  وی افزود: این همایش با شعار «عدالت اجتماعی در رساله حقوق امام سجاد (علیه السّلام)» با موضوع سیره و زندگانی و آثار آن امام همام برگزار می شود.

پیوست ها