آغاز بررسی آثار ارسالی به جشنواره سینمایی النهج

مسئول کمیته برگزاری «جشنواره سینمایی النهج» که به همت مجموعه شبکه های ماهواره ای کربلا برگزار می شود، از بررسی آثارهای ارسالی به این کمیته خبر داد. حسنین الهانی مدیر جشنواره سینمائی النهج در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره جذب کارگردانان و شرکتهای تخصصی جهت شرکت در مسابقات فیلم مستند، کارتن، فیلم عراقی و فیلم داستانی است که امسال در ششمین سال برگزاری این جشنواره فیلم موبایلی نیز اضافه شده است. وی با بیان اینکه محتوای آثار باید مضامینی همچون تفکر حسینی، حقوق بشر و اصلاح طلبی را در برداشته باشد؛ افزود: این مفاهیم دارای ابعاد مثبت در اصلاح جامعه هستند و کمیته ای نیز جهت بررسی و نقد فیلمها از بعد فکری و محتوای شرعی تشکیل داده شده است.

پیوست ها