مزار یکی از نوادگان امام موسی کاظم (علیه السلام) از همعصران حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان بابل

سید عبدالله العسکری، فرزند خلیفه بن ابوعبدالله الحسین الکوفی، فرزند موثی الثانی فرزند ابراهیم المرتضی بن موسی بن جعفر (علیه السلام) است که اکنون مزار شریف ایشان در شهرستان شوملی استان بابل واقع است.

طبق منابع تاریخی ایشان یکی از همعصران امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بودند و در سال 315 هجری وفات نمودند و بر مضجع مبارک ایشان گنبد و دو گلدسته بنا شد. اطراف مزار ایشان باغهای خرما فرا گرفته است.

پیوست ها