ورود هیأت آستان حسینی به نیویورک به منظور مشاركت در همایش«صدرنشینی مجدد فکری و گسترش عدالت و صلح و چند جانبه گرایی اجتماعی»

هیأتی از آستان قدس حسینی به منظور شرکت در همایش بین المللی موسسه آیت الله خویی وارد شهر نیویورک آمریکا  شد. این همایش هشتم اکتبر جاری با شرکت آستان قدس عباسی و ائتلاف علمی پژوهش و میراث سازمان ملل و همچنین هزار شخصیت از ادیان و اقشار مختلف برگزار می شود. در همین راستا، سيد جمال الدين الشهرستانی، رئیس بخش اطلاع رسانی آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی آستان عنوان داشت: اعضای این هیات شامل دکتر طلال فائق الكمالی، عضو هیات مدیره آستان قدس حسینی و زيد بحر العلوم و جهاد الاسدی از مسئولان حوزه علمیه می باشد. وی گفت: هیأت شرکت کننده پژوهشهایی را در این همایش بین المللی ارائه خواهد کرد. هیأت آستان قدس حسینی در ماههای گذشته نشستهای متعددی را با موسسه آیت الله خویی، مسئول برگزاری کنفرانس به منظور کسب آمادگی لازم برای برگزاری این همایش در سازمان ملل ارائه کرده است. الشهرستانی اظهار داشت: همایش مذکور تحت عنوان «صدرنشینی مجدد فکری و گسترش عدالت و صلح و چند جانبه گرایی اجتماعی» شامل محورهای زیر می باشد:  - محور اول: توسعه رهبری فکری و محورهای آن، تاکید بر صدرنشینی گفتمان اسلامی، تمرکز بر نقش نهادهای سیاسی در گسترش درک اسلام به عنوان قدرت متمدن. - محور دوم: گسترش عدالت اجتماعی برای از ریشه برکندن تروریسم و بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی آن و تقویت تفاهم میان ادیان، مقابله با افراط گرایی دینی و اسلام هراسی. - محور سوم : تقویت میراث دینی و فرهنگی به منظور داشتن جامعه ای صلح طلب یا برپایی جامعه صلح دوست، حفظ و باز پس گیری زیارتگاههای اسلامی و بناهای تاریخی و مقابله با نابودی آنها.

پیوست ها