خاندان اسخیاء در محاصره اشقیاء

ذِكْرُ يومِ الحسينِ بالطفِّ أودى                بصماخي فلم يدع لي صِماخا

ذکر مصیبتهای امام حسین (علیه‌السّلام) در طف شنوایی مرا ربود و توان شنیدن را از من سلب کرد.

 

مُتْبِـــعاتٌ نسـاؤهُ النـــوحَ نوحاً                رافعاتٌ  إثْرَ  الصراخِ  صراخا

بانوان حرمش پیوسته نوحه‌ سرایی ناله می کردند و صدا به ناله و فریاد بلند می کردند.

 

منـــعوهُ مـاءَ الفــراتِ و ظلـّوا        يتعــاطَونهُ  زُلالًا نُقــــاخا

حضرت امام حسین (علیه السّلام) را از آب فرات منع کردند و آب صاف خنک و زلال و گوارا را به دست همدیگر می‌ دادند و می ‌خوردند.

 

بأبي عتـــــرةَ النــبيّ  و أمِّــي         ســدَّ عنهم مـعاندٌ أصماخا

پدر و مادرم فدای خاندان پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) باد، دشمن لجباز و ستیزه‌ جو گوشها را از شنیدن سخنانشان بازداشت.

 

خيرُ ذا الخَلْـــقِ صبيةً و شباباً        و كهـولًا و خيـرُهمْ أشــياخا

خاندانی که همه آنها؛ کودکان، جوانان و میانسالان و پیران آنها بهترین مردمان هستند.

 

أخذوا صدرَ مفخَرِ العزِّ مُذ كا         نوا و خَلّوا للعالمين المِخاخا

این خاندان پاک در زمان خودشان صدر جایگاه افتخار و عزت را گفتند و از خود برای جهانیان بهترینها و خوبان را به یادگار گذاشتند.

 

النقيّــــونَ حيث كانوا جــيوباً          حيث لا تأمنُ الجيـوبُ اتِّساخا

ایشان هر جا و هر زمانی که بودند پاک‌‌ نهاد و خوش‌طینت بودند حتی زمانی که هیچ کس از پلیدی و زشتی ایمن نبود.

 

يألفــون الطِّوى إذا ألِــفَ النا          سُ اشتواءً من فَيئِهمْ و اطّباخا

ایشان با گرسنگی مأنوس بودند در حالی که دیگران همیشه از سهم ایشان غذاهای بریان و پخته شده عادت داشتند.

 

خُلقــوا أسخيـــاءَ لا مُتساخي          -ن و ليس السخيُّ من يَتَساخى

این خاندان سخاوتمند آفریده شدند نه اینکه خود را بخشنده بنمایانند و کسی که تظاهر به بخشش کند، سخاوتمند نیست.

 

أهلُ فَضلٍ تناسخوا الفضلَ شيباً              و شباباً أكرمْ بذاك انتساخا

ایشان اهل فضل و احسان هستند و پیر و جوان از پی هم نیکی می کنند؛ چه توالی ارزشمندی است.

 

بهواهمْ يزهو و يشمخُ من قد          كان في الناسِ زاهياً شمّاخا

هر کس بخواهد در میان مردم بر خود ببالد ارجمند و بلندمرتبه شود باید به واسطه محبت و ارجمندی و بزرگی این خاندان به مقام بلند نائل گردد.

 

يا ابن بنت النبيّ أكرمْ به ابناً          و بأسناخِ جدِّهِ أسناخا

ای پسر دخت پیامبر (صلی ‌الله علیه و آله) تو چه فرزند نیکویی برای پیامبر (صلی ‌الله علیه و آله) هستی و به لحاظ اصالت خاندان چقدر شریف و اصیل هستی.

 

و ابنَ من وازرَ النبيُّ و والا         

هُ و صافاهُ في الغديرِ و واخى‏

و ای فرزند کسی که پیامبر خدا (صلی ‌الله علیه و آله) او را وزیر خود قرار داد و وی را یاری کرد و در غدیر خم نیز به او ابراز دوستی کرده و ایشان را برادر خود قرار داد.

 

و ابنَ من كان للكريهةِ ركّا           باً و في وجهِ هولِها رسّاخا

و ای فرزند آن کسی که سوار بر مرکب مصائب و سختیها می شد و در رویارویی با مهلکه ها و خطرات آن، راسخ و ثابت قدم بود.

 

للطُّلى تحت قسطل الحرب ضرّا              باً و لِلهامِ في الوغى شَدّاخا

زیر گرد و غبار جنگ گردنها را می زد و در پیکار با آنها سرهایشان را می شکست.

 

ذو الدماء التي يُطيل مواليـ            ـيه اختضاباً بطيبِها و التطاخا

او خونخواه خونهایی است که حامیان و پشتیبانان او با عطر آن خونها خود را عطرآگین کرده و خود را خون ‌آلود می ‌کنند.

 

ما عليكم أناخَ كَلْكَلَهُ الدهـ              ـرُ و لكن على الأنامِ أناخا

روزگار بار سنگین این مصیبت را بر دوش شما قرار نداد، بلکه بر مردم (که از نعمت فیض شما محروم شدند) وارد ساخت.

 

 

الغدیر، جلد ۳ ، صفحه 503  - 502

الدر النظيم فى الائمة اللهاميم، جلد 1، صفحه 184      

 

پیوست ها