تصاویری از عزاداری هیئتهای حسینی در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) بمناسبت شهادت امام علی هادی (علیه السلام)