همايش فرهنگی (نقش عشایر در نهضت امام حسین علیه السلام) در استان خوزستان به همت دو آستان مقدس حسینی و عباسی برگزار گردید