نمایشگاه حضرت زهرا (سلام الله علیها) برگزار شد

بخش هیئتها و دسته های عزاداری حرمین مطهر حسینی و عباسی نمایشگاه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را برگزار نمود آقای ریاض نعمه سلمان مسئول بخش هیئتهای عزاداری با اعلام این خبر افزود: ششمین نمایشگاه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در صحن حضرت زینب و بمدت دو هفته برگزار گردید. این نمایشگاه شامل 6 بخش می باشد که بخش اول به حدیث شریف کساء، بخش دوم مباهله پیامبر با مسیحیان نجران، بخش سوم منزل حضرت زهرا (سلام الله علیها)، بخش چهارم خطبه حضرت زهرا، و بخش پنجم به پیکر مطهر حضرت زهرا، اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: این نمایشگاه سالیانه در بین الحرمین شریفین برگزار می گردید اما با نظر به وسعت مکان در صحن حضرت زینب (سلام الله علیها) امسال در این مکان برگزار شد.

پیوست ها