محفل انس با قرآن در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) برگزار شد

دار القرآن کریم حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) محفل انس با قرآن را با حضور قاریان بین المللی حرمین مطهر کاظمین برگزار نمود. در این محفل قاری قرآن حاج رعد تمیمی رئیس انجمن قاریان نور و دیگر قاریان معروف حضور داشتند که با قرائت آياتی از كلام وحی توسط قاریان حرم مطهر امامین کاظمین آغاز شد و پس از آن قاریان حرم مقدس امام حسین (علیه السلام) به قرائت پرداختند. یادآور می شود این برنامه براساس توافقنامه همکاری دار القرآن کریم دو حرم مطهر امام حسین و امامین کاظمین (علیهم السلام) در انجام برنامه های مشترک صورت گرفت.

پیوست ها