تشرف اساتید دانشگاه بغداد به بارگاه مطهر امام حسین علیه السلام

هیئتی از اساتید دانشکده های ادبیات و علوم اسلامی بغداد ضمن تشرف به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) از نفایس و آثار گرانبهای موجود در موزه حرم مطهر که بیانگر دوره های مختلف تاریخی است, دیدن کردند. رئیس دانشکده علوم اسلامی ضمن ابراز خرسندی و گرانبها شمردن نفایس موجود در موزه اظهار داشت: آنچه در این موزه به چشم می خورد قطعات گرانبهایی است که نظیر آن را تاکنون ندیده ایم. در انتهای بازدید, هیئت از زحمات و تلاش بی دریغ مسئولین و کارکنان این بخش تشکر و قدردانی نمود.

پیوست ها