بازدید سفیر سوئد در بغداد از موزه حرم مطهر امام حسین علیه السلام

آقای ورگن لاند ستروم سفیر سوئد در عراق از موزه حرم مطهر امام حسین علیه السلام بازدید و با مسئول موزه دیدار و گفتگو نمود. وی اظهار داشت: هنگام ورود به استان کربلا بویژه در این مکان مقدس احساس عجیبی به من دست داد که تاکنون اینگونه احساسی را نداشته ام، این مکان از معنویت خاصی برخوردار است. وی در مورد هدف این بازدید گفت: بازدید از استانها و گفتگو با مسئولین, جزئی از مسئولیتم بعنوان سفیر است, با استاندار کربلا نیز در خصوص تقویت روابط دوجانبه و ورود شرکتهای سرمایه گذاری سوئدی به استان کربلا گفتگو کردیم. وی در سفر خود به استان کربلا از اداره بهداشت کربلا و نمایندگی حقوق بشر در این استان بازدید کرد.

پیوست ها