مراحل پایانی پروژه ساخت بیمارستان الشفاء متعلق آستان قدس حسینی در موصل

بخش پروژه‌های مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه کار بر روی پروژه بیمارستان الشفاء ۱۹ خبر داد. این پروژه توسط آستان قدس حسینی در راستای حمایت از تلاشهای...