مراحل پایانی پروژه ساخت بیمارستان الشفاء متعلق آستان قدس حسینی در موصل

بخش پروژه‌های مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه کار بر روی پروژه بیمارستان الشفاء ۱۹ خبر داد. این پروژه توسط آستان قدس حسینی در راستای حمایت از تلاشهای وزارت بهداشت، برای مقابله با ویروس کرونا در شهر موصل در حال اجراست.

مهندس حسین رضا مهدی در گفتگو با پایگاه رسمی آستان قدس اظهار داشت: «آستان قدس حسینی با تلاش فراوان به کار خود بر روی بیمارستان شماره ۱۹ الشفاء، در سمت شرقی شهر موصل ادامه می‌دهد تا هر چه سریعتر آن را به بهره‌برداری برساند.»

وی توضیح داد: «این بیمارستان با ظرفیت دویست و بیست تختخواب و مطابق با استانداردهای روز در حال ساخت است و تمام بخشها و امکانات لازم پیش¬بینی شده است.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «کار این بیمارستان به مراحل پایانی خود رسیده است. به گونه‌ای که ساخت بنای آن تمام شده و هم اکنون اقدامات لازم برای تأمین تجهیزات پزشکی و سایر امکانات آن در جریان است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی