بازسازی یکی از مدارس استان کربلا توسط بخش نگهداری آستان قدس حسینی

با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، و تولیت حرم مطهر، حاج حسن رشید العبایجی، بخش نگهداری آستان قدس حسینی کار بازسازی مدرسه ابتدای...