تاسیس کتابخانه تخصصی با موضوع امام حسن مجتبی (علیه السلام) شامل هفتصد عنوان به هشت زبان به همت آستان قدس حسینی

مرکز مطالعات و پژوهشهای تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از تاسیس کتابخانه تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) با هفتصد عنو...