تاسیس کتابخانه تخصصی با موضوع امام حسن مجتبی (علیه السلام) شامل هفتصد عنوان به هشت زبان به همت آستان قدس حسینی

مرکز مطالعات و پژوهشهای تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از تاسیس کتابخانه تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) با هفتصد عنوان کتاب به هشت زبان خبر داد.

مدیر مرکز تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، این مرکز در ده سال گذشته فعالیتهای علمی بسیاری را برگزار کرده است.

سید کاظم الخرسان افزود: از جمله فعالیتهای این مرکز می توان به تاسیس کتابخانه تخصصی با موضوع امام حسن مجتبی (علیه السلام) اشاره کرد. این کتابخانه شامل کتابهایی است که در خصوص امام حسن مجتبی (علیه السلام) نگاشته شده اند. 

وی ادامه داد: کتابخانه تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) هفتصد عنوان کتاب به هشت زبان را شامل می شود که همه آنها درباره امام حسن مجتبی (علیه السلام) می باشند. همچنین ما نسخ خطی بسياری را در این خصوص جمع آوری نموده ایم و اقدامات لازم جهت تحقیق این نسخ و چاپ و انتشار آنها را آغاز کرده ایم. 

لازم به ذکر است که مرکز مطالعات تخصصی امام حسن مجتبی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی خدمات علمی و رایگان بسیاری را به پژوهشگران و متخصصان در پژوهشهای علمی ارائه می نماید.

پیوست ها