در میان حضور دانشگاه‌های بین‌المللی و رقابت نهادهای بزرگ رسانه‌ای، برنده شدن جایزه خلاقیت توسط بخش رسانه آستان قدس حسینی

 بخش رسانه آستان قدس حسینی با نمایشی که مرکز فرهنگی و رسانه ای الیتیم آن را ارائه کرد، برنده جایزه بزرگ خلاقیت دومین جشنواره اربعین در حوزه تولید...