گزارشی از میزان پیشرفت ساخت پروژه تسقیف خیمه گاه حسینی

مسئول بخش خیمه گاه حسینی وابسته به آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت و پیشرفت در پروژه تسقیف خیمه گاه حسینی خبر داد.حیدر الموسوی مسئول این بخش در گفت...