ادامه روند پروژه تسقیف خیمگاه حسینی

بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی از ادامه روند پروژه تسقیف خیمگاه حسینی خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس ناظر بر این پروژه در این خصوص اظهار داشت: کارکنان بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی در حال تکمیل پروژه تسقیف خیمگاه حسینی به مساحت هزار و دویست متر مربع هستند. 

مهندس مصطفی جعفر الوهاب افزود: طی این پروژه پنج عدد خیمه به ابعاد ده متر در پنج متر و خیمه ای با ابعاد دوازده متر در ده متر مسقف خواهند شد. 

وی ادامه داد: خیمه ها از داخل با کاشی کربلایی و معرق کاری شده و مزین به نقوش اسلامی و آیات قرآن کریم پوشانده خواهند شد. همچنین به اندازه سه متر بر نمای خیمگاه افزوده شده است و دو خیمه حضرت امام حسین (علیه السلام) و حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) با ارتفاع یک و نیم متر بیشتر از خیمه های قدیمی در حال ساخت است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی