افتتاح مركز امام مهدی (عج) در کشور ژاپن یکی از اقدامات آستان قدس حسینی جهت نشر فکر و علوم اهل بیت (علیهم السلام) در جهان

مرکز فرهنگی دینی اصحاب الکساء (علیهم السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از افتتاح مرکز امام مهدی (عج) در کشور ژاپن خبر داد. این مرکز در راستای اهداف آستان قدس حسینی جهت نشر اندیشه و علوم اهل بیت (علیهم السلام) در قاره های جهان افتتاح شده است. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ معاون مسئول مرکز نامبرده در این خصوص گفت: فعالیتهای این مرکز همزمان با ماه محرم الحرام گذشته در ژاپن آغاز شد و در این راستا اقدامات اولیه ساخت ساختمان این مرکز نیز شروع شده است. 

شیخ احمد الفتلاوی افزود: از ثمرات بازدید هیات آستان قدس حسینی از کشور ژاپن می توان اختصاص یکی از مساجد موجود به این مرکز به همراه شخصیتهای مهم مسلمان و غیر مسلمان کشور ژاپن اشاره کرد.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی دهها مدرسه دینی را در داخل و خارج کشور عراق افتتاح نموده است و از طریق مراکز وابسته خود در آفریقا، آسیا و اروپا بر فعالیتهای فرهنگی و دینی این مدارس نظارت دارد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی