برگزاری دوره آموزش مرمت کتب خطی در یکی از مراکز تخصصی کردستان عراق به همت آستان قدس حسینی

مرکز تخصصی مرمت نسخ خطی امام حسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی یک دوره آموزشی برای یکی از مهمترین مراکز نسخ خطی اقلیم کردستان عراق برگزار ک...