کسب رتبه مجتمع علمی امام حسین (علیه السّلام) و نشر آستان قدسی حسینی در مسابقات پژوهشهای حوزه ایران

یکی از پژوهشهای مجتمع علمی امام حسین (علیه السّلام) رتبه اول مسابقه بین المللی حوزه علمیه ایران را به خود اختصاص داد.

مدیر مجتمع علمی امام حسین (علیه السّلام) در این خصوص اظهار داشت: این مجتمع علمی توانست رتبه نخست را در مسابقه بین المللی حوزه علمیه که در شهر مقدس قم برگزار شده بود به خود اختصاص دهد.

وی افزود: آستان قدس حسینی همچنین توانست جایگاه بهترین ناشر را نیز به خود اختصاص دهد.

مشتاق المظفر ادامه داد: در این مسابقه مراکز و موسسات و ناشرانی از کشورهای عربستان، سوریه، لبنان و افغانستان شرکت کردند و آستان قدس حسینی تنها شرکت کننده از کشور عراق بود که توانست در این مسابقه رتبه ای را به خود اختصاص دهد.

پیوست ها