پیش بینی ستاد استهلال دفتر آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) در خصوص رویت هلال ماه صفر

اخبار وتقارير

2019-09-29

540 بازدید

طبق جدول محاسبات نجومی صادره از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) احتمال رؤیت هلال ماه صفر غروب روز یکشنبه مصادف با 29 محرم الحرام 1441 هجری و برابر با 7/7/1398 در نجف اشرف هنگام غروب آفتاب در ساعت 5:50 وجود دارد.

همانگونه که در ابتدای کتابچه جداول محاسبات نجومی توضیح داده شده است این محاسبات دربردارنده احتمالات رؤیت هلال ماه نو می باشد و نظر قطعی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) نیست و طبق نظر ایشان آغاز ماه قمری منوط به رؤیت هلال ماه می باشد.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر