تصاویری از برپایی مجالس عزاداری توسط آستان قدس حسینی در بورکینافاسو با شرکت بیش از پنج هزار نفر از محبین اهل بیت (علیهم السلام)

آستان قدس حسینی

پیوست ها