برگزاری دوره آموزشی ویژه ای برای مربیان توسط «آکادمی توسعه انسانی و مطالعات استراتژیک الوارث» وابسته به آستان مطهر حسینی

اخبار وتقارير

2018-08-05

347 بازدید


«آکادمی توسعه انسانی و مطالعات استراتژیک الوارث» وابسته به آستان مطهر حسینی برنامه های نخستین روز از آموزش مربیان را آغاز کرد.
علی الهاشمی، مدیر رسانه ای این آکادمی در مصاحبه با سایت آستان مطهر حسینی گفت: محور نخست برنامه ها شامل مفاهیم کلی از آموزش و تشریح مسائل مربوط به آموزش می شود که توسط مربی سید احمد الشهرستانی ارائه شد و ایشان در مراسم آغاز برنامه ها عنوان داشتند که هدف از پرداختن به این مفاهیم، روشنگری شرکت کنندگان و فتح بابی برای آگاهی از مفاهیم آموزشی و سپس پرداختن به سایر محورهای آموزشی است.
وی ادامه داد: شرکت کنندگان این برنامه در این دوره دارای تخصصهای مختلفی هستند و تعداد آنها به پانزده مرد و زن می رسد.
الهاشمی تصریح کرد که این آکادمی روند ثبت نام این دوره را پیش از دو ماه قبل آغاز کرد و این برنامه ها شامل آموزشهای علمی و نظری می شود و در بخش نظری، چهار ماده آموزش داده می شود و در بخش علمی نیز به مدت 12 روز با شش ساعت آموزش برنامه ها ارائه می گردد.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر