مشارکت بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی در سیزدهمین جشنواره بین المللی گل و گیاه بغداد و استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان

بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی از شرکت در سیزدهمین جشنواره بین المللی گل و گیاه بغداد خبر داد. این نمایشگاه در بوستان الزوراء بغداد برگزار شده است. 

مسئول بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی در این باره اظهار داشت: بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی پس از کسب رتبه اول در ده نمایشگاه پیشین، برای یازدهمین سال متوالی در این جشنواره شرکت کرده است.

وهاب الهر افزود: کیفیت عرضه گل و گیاه آستان قدس حسینی در این جشنواره با سالهای گذشته متفاوت است. هزاران نوع از انواع گلهایی که در گلخانه های آستان قدس حسینی پرورش می یابند، در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است. غرفه آستان قدس حسینی در این جشنواره مورد استقبال بی نظیر همه بازدیدکنندگان قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است که بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی در ده سال گذشته رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

پیوست ها