مجهز شدن بخش بهداشت درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی به چهار دستگاه مدرن پرتو درمانی

بخش بهداشت، درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از امضای قرارداد با یک شرکت بین المللی جهت تجهیز آستان قدس حسینی به چهار دستگاه مدرن پرتو درمانی خبر داد.

طبق بیانیه بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی؛ دستگاههای پزشکی پیشرفته که برای بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی تهیه خواهند شد، در نوع خود در خاورمیانه بی نظیر می باشند. این دستگاههای پزشکی دارای فناوری (HyperSight) پزشکی هستند که امکان تشخیص را با دقت فوق العاده فراهم می نمایند. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: فناوری (HyperSight) امکانات شگفت انگیزی را در حوزه پزشکی در زمینه تشخیص و درمان فراهم نموده است.

طبق قرارداد امضا شده چهار دستگاه پرتو درمانی جدید دارای فناوری نسل هالسیون که در خاورمیانه بی نظیر می باشد، برای بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی فراهم خواهد شد.

ما به جهت بهبود و ارتقاء سطح خدمات درمانی به بیماران از این نوع همکاریها بسیار خرسند هستیم.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی، پروژه های خدماتی و درمانی بسیاری را با هدف ارائه بهترین خدمات درمانی به شهروندان به ویژه خانواده شهدا و ایتام و مستضعفان اجرا نموده است.

پیوست ها