بررسی راهکارهای همکاری مشترک بین موسسات دانشگاهی وابسته به آستان قدس حسینی

مسئول سازمان آموزش فنی حرفه ای وابسته به آستان قدس حسینی جهت گسترش همکاریهای علمی و آکادمیک بین موسسات آکادمیک آستان قدس حسینی با ریاست دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) و ریاست دانشگاه الزهراء (علیها السلام) دیدار و گفتگو کرد.

دکتر عباس الدعمی، رئیس سازمان آموزش فنی حرفه ای در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: با هدف گسترش همکاریهای علمی و آکادمیک دیداری مشترک بین این سازمان و دکتر ابراهیم الحیاوی ریاست دانشگاه وارث الانبیاء و دکتر زینب السلطانی صورت گرفت.

وی افزود: در این دیدار، راهکارهای همکاری علمی و گسترش همکاری بین موسسات آموزشی و آکادمیک آستان قدس حسینی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین در این دیدار درباره قانون آموزش غیردولتی ماده بیست و پنج با هدف تقویت جایگاه آموزش غیردولتی در جامعه و نقش آن در خدمت به جامعه بحث و گفتگو شد.

لازم به ذکر است که شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی، دائما تاکید می نمایند که پروژه ها و طرحهای آستان قدس حسینی مکمل پروژه های دولتی هستند و آستان قدس حسینی پشتیبان موسساتی است که به شهروندان عراقی خدمت می کند.

پیوست ها