تقدیر و قدردانی تولیت آستان قدس حسینی از شرکت کنندگان در محافل قرآن کریم در عراق

سخنان مسئول مرکز رسانه قرآنی وابسته به آستان قدس حسینی

دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی، به فعالیتهای قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان در شهرهای کشور عراق خاتمه داد.

از جمله فعالیتهای قرآنی آستان قدس حسینی برگزاری دویست محفل روزانه ختم قرآن کریم بود که در کل کشور به همت شعب دارالقرآن الکریم حرم مطهر برگزار شد. چهارده ختم قرآن کریم در استان کربلا برگزار شد که می توان از جمله آن به محافل ختم قرآن کریم در خیمگاه حسینی، ختم قرآن کریم در زائر سرای امام حسن مجتبی (علیه السلام) ختم قرآن کریم ویژه بانوان، ختم قرآن کریم در صحن مطهر حسینی اشاره کرد.

قاریان آستان قدس حسینی و عباسی و همچنین برخی قاریان آستانهای دیگر عراق و همچنین برخی از قاریان کشورهای اسلامی و عربی در این محافل قرآنی شرکت داشتند.

پیوست ها