کسب رتبه اول در جشنواره بین المللی گل و گیاه بغداد توسط آستان قدس حسینی برای یازدهمین سال متوالی

آستان قدس حسینی رتبه اول در سیزدهمین جشنواره بین المللی گل و گیاه بغداد را به خود اختصاص داد.مسئول بخش گل و گیاه آستان قدس حسینی با اعلام این خبر گفت:...