تفاوت استغفار و توبه

استغفار به معناى شستشو است و توبه به معناى كسب كمالات است، مانند شخص آلوده كه باید اول لباس چركین را از تن بیرون بیاورد و خود را شستشو بدهد وبعد لباس پاکیزه به تند کند.

استغفار از ماده غَفَرَ و در لغت و به معنای طلب مغفرت است و در اصطلاح به معنی درخواست زبانی وعملی آمرزش است.

تفاوت استغفار و توبه :

گروهى معتقدند كه فرقى میان استغفار و توبه نیست. براى آنكه استغفار و توبه یكى است و توبه تاكید استغفار است.

ولى گروهى دیگر، میان آن دو فرق گذاشته اند، به آن جهت كه استغفار مقدم بر توبه است و تقدم استغفار بر توبه به این معناست كه انسان باید خود را از گناهان پاک کند وپس از آن خود را به اوصاف الهى آراسته کند.

 

دلیلی بر تفاوت استغفار و توبه :

استغفار، آمرزش خواهی از گناهان برای پاک کردن روح از آلودگی‌‌ها و نابودی‌ عقاید و اعمالی مانند شرک و معصیت است و توبه اقدام برای زینت دادن روح به صفات پسندیده، مانند توحید و ایمان و

فرمان‌های الهی است ، در نتیجه استغفار به معنای طلب آمرزش؛ و توبه به معنای بازگشت به خدا در مقام عمل است.

توبه تنها از شخص تائب (توبه کننده) صورت مى‏گیرد و نیابت بردار نیست ،

اما استغفار (طلب آمرزش) از طرف شخصی دیگربه نحوه نیابت نیز ممکن است، همان‏طور که یعقوب براى فرزندانش استغفار کرد و یا فرشتگان براى مۆمنان ، و پیامبر و اولیاى الهى براى پیروان خود طلب مغفرت و بخشش مى‏کنند.

استغفار نوعى دعا است، چنان ‏که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: (استغفار جامع‏ ترین دعاها است)   در حالى که توبه، از مقوله دعا به شمار نمى ‏رود.

استغفار یک عمل مستحبى محسوب مى‏شود، اما توبه واجب و فریضه است و شرط آن ندامت و پشیمانی ازاعمال ناپسند گذشته و عزم بر این که هرگز آنها را تکرار نکند.

گردآورنده : زکیه نبهانی

پیوست ها