تشییع پیکر جان باختگان حادثه رانندگی در دمشق - دو آستان مطهر حسینی و عباسی

آستان قدس حسینی

پیوست ها