حکم شرکت در نماز جماعت با وجود شیوع بیماری کرونا

مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) در پاسخ به استفتاء درباره حکم شرکت در نماز جماعت با وجود شیوع بیماری کرونا پاسخ دادند.

متن استفتاء: نظر مرجعیت عالی در خصوص شرکت در نماز جماعت در این ایام که شاهد انتشار ویروس کرونا هستیم؛ چیست؟

پاسخ: تا جایی که چنین تجمعاتی با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منع شده باشد، باید به این منع مقید بود و آن را جدی گرفت.

پیوست ها