افتتاح سه بخش از پروژه صحن العقیله حضرت زینب (علیها السلام) در آینده نزدیک

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از افتتاح سه بخش از پروژه صحن العقیله حضرت زینب (علیها السلام) در آینده نزدیک خبر داد. 

مسئول بخش پروژه های فنی و مهندسی حرم مطهر در این خصوص اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی، طی یک سال یا کمتر از این مدت سه بخش از صحن العقیله حضرت زینب (علیها السلام) شامل مقام تل زینبیه، مهمانسرای حرم و سرویسهای بهداشتی داخلی افتتاح خواهد شد. 

مهندس حسین رضا مهدی افزود: تل زینبیه به مساحت سه هزار متر مربع، مهمانسرای آستان قدس به مساحت هزار و دویست متر مربع افتتاح خواهد شد و پس از آن روزانه بیست هزار پرس غذای تبرکی بین زائران توزیع خواهد نمود.

مهندس علی عدنان ناظر بر پروژه صحن العقیله در گفتگو با خبرنگار حرم افزود: زیرساختهای این سه بخش پیشرفت نود و پنح درصدی داشته است و اقدامات شبانه روزی برای افتتاح این پروژه ادامه خواهد است.

لازم به ذکر است که احداث صحن العقیله حضرت زینب (علیها السلام) اولین مرحله از اقدامات توسعه صحن مطهر حسینی توسط آستان قدس حسینی است.

پیوست ها