تهیه پوشاک عید برای ششصد یتیم در پنج استان عراق به همت بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان آستان قدس حسینی

همزمان با نزدیک شدن به حلول عید سعید فطر، واحد امور اجتماعی وابسته به بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان آستان قدس حسینی به توزیع پوشاک عید برای ششصد یتیم در پنج استان عراق اقدام نمود.

مسئول رسانه بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان آستان قدس حسینی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی بر ضرورت اهتمام به فرزندان شهدا، این بخش به توزیع پوشاک عید بین ایتام اقدام نموده است.

عماد الجشمعی افزود: این اقدام به صورت منظم در پنج استان صورت گرفت و تمامی کودکان را به فروشگاههای عرضه لباس بردند تا برای آنان پوشاک مناسب خریداری کنند.

لازم به ذکر است که بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان آستان قدس حسینی، در سال 2014 یعنی پس از صدور فتوای جهاد کفایی تأسیس شد و ارائه خدمات پزشکی، آموزشی و تأمین نیازهای خانواده های مستضعف، شهداء و جانبازان را در شهر کربلا و دیگر استانهای کشور عراق در دستور کار خود دارد.

پیوست ها