نصب سه پرده زربافت مزین شده به سنگهای قیمتی در ورودی برخی از بابهای آستان قدس حسینی

بخش نگهداری آستان قدس حسینی و با همکاری موسسه حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) در پاکستان به نصب پرده های جدید زربافت در برخی از ورودیهای حرم مطهر حسینی اقدام نمود.

مسئول بخش نگهداری حرم با اعلام این خبر گفت: با نظر به رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی، سه پرده زربافت بر روی سه ورودی باب القبله، باب حبیب بن مظاهر اسدی و باب الشهداء (علیهم السلام) نصب گردید.

مهندس عبدالحسن محمد مظلوم افزود: این پرده ها با همکاری موسسه حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) در کشور پاکستان دوخته شده است. این پرده ها با نخهایی که 90 درصد آن طلا و 10 درصد آن نقره می باشد؛ گلدوزی شده است و با سنگهای گرانبها تزیین شده است.

وی ادامه داد: نقشهای به کاررفته در پرده ها، نقشهای اسلیمی اسلامی است تا با این مکان مقدس هماهنگی داشته باشد. همچنین متن به کار رفته در آن توسط معروفترین خطاطان عراقی نگاشته شده است.

مسئول بخش نگهداری حرم افزود: گلدوزی و دوخت پرده ها در کارگاه بخش فنی حرم مطهر انجام شده است.

پیوست ها