برگزاری مراسم شبهای احیاء در چند کشور آفریقایی به همت آستان قدس حسینی

مراسم شبهای احیاء به همت مرکز اصحاب الکساء (علیهم السلام) وابسته به آستان قدس حسینی در چند کشور آفریقایی برگزار شد.

مدیر مرکز اصحاب الکساء در گفتگو با سایت رسمی حرم اظهار داشت: با برنامه ریزی قبلی به همت آستان قدس حسینی در برخی از کشورهای آفریقایی از جمله کشور بنین و ساحل عاج مراسم شبهای احیاء برگزار شد.

شیخ احمد رشید الطرفی افزود: تعداد بسیاری از مومنان در مراسم این شبها شرکت کردند. در این مراسم فضایل شب قدر و اعمال آن و آثار آن بیان گردید. 

شایان ذکر است که مرکز اصحاب الکساء وابسته به آستان قدس حسینی فعالیتهای مختلفی را در راستای نشر فکر و فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) در آفریقا برگزار می نماید. همچنین این مرکز طرح افزایش مبلغان و نظارت بر مدارس دینی و برگزاری مناسبتهای دینی در آفریقا و همچنین حفر چاه های آب و توزیع سبدهای غذایی را در برنامه خود قرار داده است.

پیوست ها