انجام بیش از شصت و پنج جراحی فوق تخصصی قلب در کمتر از یک ماه در بیمارستان وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز اروپایی بیمارستان امام زین العابدین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از انجام بیش از شصت و پنج عمل فوق تخصصی قلب باز در کمتر از یک ماه خبر داد. 

 در بیانیه این بیمارستان که نسخه ای از آن در اختیار سایت رسمی حرم مطهر قرار گرفته است؛ آمده است: مرکز اروپایی بیمارستان بیش از شصت و پنج عمل جراحی فوق تخصصی قلب باز را در مدت کمتر از یک ماه توسط تیمی از ماهرترین پزشکان متخصص از پایتخت روسیه (مسکو) انجام داده است.

وی تصریح کرد: این تعداد عمل در این مدت بیانگر آن است که بیمارستان با تکنیکها و فناوریهای به روز خود در این زمینه از ظرفیت بالایی برای انجام جراحیهای پیچیده و فوق تخصصی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: این جراحیها برای درمان بیماریهای مادرزادی قلبی و همچنین کودکانی که با یک کلیه متولد شده اند، سایر بیماریهای عصبی، ناهنجاری عروقی و بیماریهای بغرنج دیگر می باشد.

شایان ذکر است که تمامی بیمارانی که تحت جراحی قرار گرفته اند در سلامت کامل به سر می برند و آستان قدس حسینی با ارائه تخصصهای کمیاب برای خدمت به شهروندان عراقی به مسایل درمانی آنان توجه زیادی دارد.

پیوست ها